نویسنده:مسعود نكوخو

تفکرنقادانه1-4 {صفحه ی 93}                                          

-فرض کنید دوست شما می گوید که هورمون های بخش مرکزی فوق کلیه در هنگام فشار های روحی ترشح می شوند، اما هورمون های بخش قشری آن چنین موقعی ترشح نمی شوند. آیا با او موافق اید؟ چرا؟  خیر.هورمون های بخش قشری و مرکزی غدد فوق کلیه، هردو در پاسخ به تنش ترشح می شوند. اما هورمون های بخش قشری فوق کلیه، سبب ایجاد پاسخ آهسته تر وطولانی مدت تر می شوند.                                       

 خودآزمایی 1-4،  {صفحه ی 78}                             

1-چهارعمل اصلی هورمون ها رادر هماهنگی فعالیت های بدن، شرح دهید.                

۱-تنظیم فرآیندهای مختلف، ازقبیل رشد،نمو،رفتار و تولید مثل      ۲-ایجاد هماهنگی بین تولید،مصرف و ذخیره ی انرژی                ۳-حفظ حالت پایدار بدن،مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف درون بدن   4-وادار کردن بدن به انجام واکنش در برابرمحرک ها،مانند ستیز و گریز.                                                   

 2-غده های که ترشحات خود را به درون خون می ریزند، چه نام دارند؟درون ریز               

3-کار های پیک های شیمیایی دستگاه عصبی را با یکدیگر مقایسه کنید.پیک دستگاه عصبی عمل سریع و عمر کوتاه دارد. از سلول های عصبی به فضای سیناپس ترشح شده، بر سلول پس سیناپسی اثر می کند در حالی که پیک شیمیایی دستگاه، درون ریز عمل می کند و عمر طولانی دارد. از غدد درون ریز به مایع میان بافتی ترشح شده ، وارد خون شده و بر سلول هدف اثر می کند.                                                         


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/09/28ساعت 10:0 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

 

دانلود نكات مهم و چكيده از فصل 2 دستگاه عصبي ۳ مگابايت 

********

دانلود پاسخ فعاليت ها و خودآزمايي هاي فصل۲ PDF

دانلود پاسخ فعاليت ها و خودآزمايي هاي فصل1 PDF

+ نوشته شده در  یکشنبه 1390/08/01ساعت 8:58 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

 ایمنی بدن

>     عوامل بیماری زا: میکروب ها(باکتری ها- قارچ های تک سلولی- آغازیان بیماری زا)- ویروس ها- قارچ ها – کرمها و ...

>     راههای ورود به بدن(انتشار): آب- هوا- غذا- خاک-حشرات-تماس با افراد آلوده و ...

>     اجزای دستگاه ایمنی در سراسر بدن پراکنده اند و هماهنگ با هم ملکول ها و سلول های غیرخودی را شناسایی و آن ها را از بین می برند و یا بی خطر می کنند.

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/07/04ساعت 9:28 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

«التهاب» را تعریف کنید و دو علامت بروز التهاب را بنویسید.

التهاب نوعی پاسخ موضعی است که به دنبال خراش، بریدگی و هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می کند.

محل آسیب دیده قرمز، متورم و گرم تر از نقاط اطراف آن است.

الف) چه تفاوتی بین عملکرد پروتئین های مکمل و اینترفرون، در مقابله با میکروب ها وجود دارد؟

پروتئین های مکمل با ایجاد منافذی در غشای میکروب موجب مرگ میکروب می شوند، اینترفرون از تکثیر ویروس در سلولهای سالم جلوگیری می کند.

ب) « خود ایمنی» چیست؟

دستگاه ایمنی مولکول ها یا سلولهای خودی را مورد حمله قرار می دهد و در برابر آن پاسخ ایمنی ایجاد می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/04/23ساعت 11:26 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

فاگوسیتوز را تعریف کنید.  

فاگوسیتوز فرایندی است که طی آن ، ذرات خارجی و میکروب ها توسط غشای سلولی احاطه (25/0) و به صورت وزیکول وارد سلول می شوند (25/0) ، سپس در آنجا به کمک آنزیم های لیزوزومی هضم می شوند (25/0)

نحوه ی عمل سلول هایT  کشنده را توضیح دهید.  

به طور مستقیم به سلول های آلوده (به ویروس و سرطانی) حمله می کنند. (25/0) با تولید پروتئینی به نام پرفورین (25/0) منافذی در این سلول ها به وجود می آورند (25/0) و موجب مرگ آنها می شوند.

برای دیدن بقیه ادامه مطلب را کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/04/23ساعت 11:15 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

 فعاليت و خود آزمايي هاي  فصل 11 زيست شناسي و آزمايشگاه2

فعاليت 1-11. صفحه ي 24

تحليل ترشح هورمون در چرخه هاي تخمدان و قاعدگي

زمينه:چرخه هاي جنسي و قاعدگي توسط هورمون هايي كه ازهيپوتالاموس،هيپوفيز و تخمدان ترشح مي شوند، تنظيم مي شوند و مكانيسم هاي خود تنظيمي نقش عمده اي در اين چرخه ها دارند.

تحليل

1-هورمون هايي را كه قبل از تخمك گذاري به مقدار زياد ترشح مي شوند نام ببريد.

 استروژن، LHوFSH

2-اثر توليد استروژن بر ترشح هورمون LH را توضيح دهيد

در ابتدا، افزايش اندك استروژن موجب كاهش ترشحLH مي شودولي با افزايش استروژن به مقدار زياد، ترشح LH افزايش مي يابد.

3-چه نوع مكانيسم خود تنظيمي سبب كاهش ترشح LH و FSH در حين مرحله ي لوتئال مي شود؟

خود تنظيمي منفي: با افزايش ترشح استروژن و به ويژه پروژسترون؛ از ترشح LH و FSH كاسته مي شود.

4-چه نوع مكانيسم خود تنظيمي سبب ايجاد قله ي LH  در هنگام  مرحله ي فوليكولي مي شود؟

 خود تنظيمي مثبت: افزايش استروژن به مقدار زياد باعث افزايش ترشح LH  مي شود.

براي مشاهده بقيه مطالب ادامه مطلب را كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/15ساعت 9:14 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

فصل سوم (حواس)

فعالیت1-3-تعیین حساسیت پوست ص57

مواد لازم: مقوای محکم، سنجاق ته گرد، خط کش.

روش کار:

1.از مقوای محکم، چهار نوار به ابعاد 3*1 تهیه کنید.

2.در هر نوار دو سنجاق ته گرد فرو ببرید به طوری که فاصله ی دو سنجاق در نوارها به ترتیب 2،4،8،12 میلی متر باشد(طبق شکل زیر) هنگام کار با سنجاق احتیاط های لازم را به کار ببندید. چشم های یکی از همکلاسی ها را ببندیدو به طور تصادفی نوک یک سنجاق و یا نوک دو سنجاق هر نوار را به پشت دست او تماس دهید و هر بار سوال کنید تماس چند نقطه را حس میکند (دو نقطه یا یک نقطه)؟ این آزمایش را روی نوک انگشتان روی بازو پشت گردن و کف دست با هر چهار مقوایی تکرار کنید و نتایج به دست آمده را در جدولی خلاصه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.

1.بین نقاط مورد آزمایش پوست کدام قسمت در مقابل تماس حساسیت بیش تری دارد؟

نوک انگشتان

2. آیا میتوانید دلیل این حساسیت بیش تر را توضیح دهید؟

وجود گیرنده های لمسی بیشتر. بعضی از قسمت های پوست گیرنده های بیشتری دارند.

برای مثال در لب ها و نوک انگشتان تعداد گیرنده های لمسی بیشتر بوده و این گیرنده ها نزدیکتر به هم قرار گرفته اند. بنابرین در این نقاط تشخیص دو نقطه ی بسیار نزدیک به هم آسان تر است. اما در پشت بدن گیرنده ها چند میلیمتر از هم فاصله دارند و ممکن است دو نقطه ی تماس یک نقطه احساس شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/15ساعت 9:9 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

فعاليت 2-2 (صفحه ي 30 )

با توجه به شكل 2-2 ويژگي هاي ساختاري نورون هاي حسي و حركتي را با يكديگر مقايسه كنيد.پاسخ:

نورون هاي حسي دندريت بلند دارند و معمولاً يك قطبي هستند(خروج آكسون و دندريت از يك نقطه ي جسم سلولي).نورون هاي حركتي،آكسون دراز دارند و معمولاً چند قطبي هستند(خروج دندريت ها و آكسون از چند نقطه ي جسم سلولي). بر اساس شكل2-2معمولا نورون هاي رابط كوتاه تر ، اما  پر انشعاب تر هستند. ساختار نورون ها با كاري كه انجام مي دهند، متناسب است.

فعاليت 3-2 (صفحه ي 45 )

با استفاده از يك چكش لاستيكي و به روش گفته شده، انعكاس زردپي زير زانو را انجام دهيد.پاسخ:

دانش آموزان بايد بتوانند با استفاده از مطالبي كه از متن درس فرا گرفته اند، اين فعاليت را انجام دهند. ممكن است، در دفعات نخست، در پيدا كردن محل ضربه، مشكل داشته باشند يا به آزاد بودن پا هنگام انجام اين آزمون دقت كافي نداشته باشند؛ ولي با تمرين و راهنمايي هاي معلم به تدريج، از عهده ي انجام اين فعاليت بر خواهند آمد.

براي مشاهده بقيه مطالب، ادامه مطلب را كليك كنيد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/15ساعت 9:7 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

خودازمایی1-1    صفحه 10                                                   

1-پوست ولایه های مخاطی چگونه در برابرمیکروب ها ازبدن محافظت میکنند؟

لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری ازمیکروب ها به بدن میشوند  چربی پوست و عرق با اسیدی کردن سطح  پوست  از رشد بسیاری ازمیکروب ها جلوگیری می کنند. لیزوزیم عرق، دیواره سلولی باکتری ها را تخریب می کند. مایع مترشحه ازلایه های مخاطی علاوه بر داشتن لیزوزویم میکروب ها را به دام انداخته مانع نفوذ آن ها به بخش های عمیق تر می شود.

2-نقش گلبول های سفید در دفاع غیراختصاصی چیست؟ نوتروفیل ها و ماکروفاژها با عمل فاگوسیتوز عوامل بیماری زا را می بلعد وآن ها را از بین می برند.

3-چه تفاوت هایی بین نحوه ی عمل اینترفرون و پروتئین های مکمل وجوددارد؟ پروتئین های مکمل با ایجاد منفذ موجب ازبین رفتن میکروب می شوند. ولی اینترفرون ها برسلول های سالم  اثر می گذارند.سپس این سلول ها آنزیم هایی تولید کرده و از تکثیر ویروس جلوگیری می کنند و به عبارتی فعالیت ویرووس را متوقف می کنند.

براي مشاهده ادامه مطلب را كليك كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/02/15ساعت 8:56 قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

خودآزمایی2-8

        1-گیاهی با ژنوتیپPp وجود دارد . با استفاده از اصطلاحات خالص ، ناخالص ، غالب و مغلوب آن را توصیف کنید.این گیاه از نظر ژنوتیپ ناخالص ، و از نظر فنوتیپ غالب است .

       2-اگر حرفB نشان دهنده ی رنگ موی سیاه در خرگوش و حرف b نشان دهنده ی رنگ موی قهوه ای این جانورباشد ، فنوتیپ خرگوشی که ژنوتیپ آن Bb  است ، چگونه است ؟

  مو سیاه

      3-تعیین کنید آیا خرگوش سوال 2 خالص است یا ناخالص ؟

 ناخالص است زیرا دو الل مربوط به صفت رنگ مو در این خرگوش شبیه یکدیگر نمی باشد .

برای مشاهده ادامه مطلب  را کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/01/22ساعت 8:6 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

خودآزمایی2-8

        1-گیاهی با ژنوتیپPp وجود دارد . با استفاده از اصطلاحات خالص ، ناخالص ، غالب و مغلوب آن را توصیف کنید.این گیاه از نظر ژنوتیپ ناخالص ، و از نظر فنوتیپ غالب است .

       2-اگر حرفB نشان دهنده ی رنگ موی سیاه در خرگوش و حرف b نشان دهنده ی رنگ موی قهوه ای این جانورباشد ، فنوتیپ خرگوشی که ژنوتیپ آن Bb  است ، چگونه است ؟

  مو سیاه

      3-تعیین کنید آیا خرگوش سوال 2 خالص است یا ناخالص ؟

 ناخالص است زیرا دو الل مربوط به صفت رنگ مو در این خرگوش شبیه یکدیگر نمی باشد .

برای مشاهده ادامه مطلب  را کلیک کنید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 1390/01/22ساعت 8:6 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  | 

خودآزمايي3-5،صفحه108

1- گريفيت و اِيوري در آزمايش هاي خود به چه نتايجي دست يافتند؟

ج: گريفيت دريافت عامل ايجاد كننده ي كپسول،مي تواند از باكتري داراي كپسول كشته شده بر اثر حرارت،به برخي از باكتري هاي فاقد كپسول وارد شود و كپسول را در آنها ايجاد كند.اِيوري نشان داد كه عامل ترانسفورماسيون تحت تاثير آنزيم هاي تجزيه كننده ي پروتئين قرار نمي گيرد اما فعاليت آن به وسيله آنريم هاي تجزيه كننده DNA متوقف مي شود،پس اين عامل DNA است.

2- جدول زير درصد بازهاي نيتروژني را در DNA انسان،گندم و باكتري اشريشياكلي نشان مي دهد.

 

 

C

G

T

A

انسان

9/19

6/19

1/30

4/30

گندم

8/22

7/22

1/27

3/27

اشريشياكلي

E-coli

7/25

0/26

6/23

7/24

 براي ديدن متن كامل به ادامه مطلب مراجعه نماييد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1390/01/18ساعت 12:55 بعد از ظهر  توسط مسعود نكوخو  |